HemKattungarPlanerade kullar
Senast uppdaterad 2018-08-05

Kattungar väntas: i augusti.
Baloo EXO e22 (cremetabby) och Solo EXO f 03 24 (svartsköldpadd med vitt)